FEM RECOLLIDA SELECTIVA! CADA RESIDU AL SEU LLOC! / Let´s make a selected waste collection! Each waste to the corresponding place

DURANT LA CURSA, llença les ampolles de plàstic de l’aigua dels avituallaments dins les papereres blaves que trobaràs més endavant al llarg del recorregut. / During the race throw away the wáter  bottles into the blue color trash that you will find along the way

A L’ARRIBADA, després de menjar i veure, llença cada residu al seu lloc corresponent de les illes de contenidors que trobaràs: / At the arrival, after eating and drinking, throw away each waste in the corresponding waste collection places

  • Contenidor matèria orgànica: restes orgàniques i tovallons bruts. / Organic container: organic waste and dirty napkins
  • Contenidor d’envasos: envasos de plàstic, llaunes, plats de plàstic, etc.  / Package container: plastic packages, cans, plastic dishes, etc
  • Contenidor de paper i cartró: tovallons nets, paper i cartró. / Paper and cardboard container: clean napkins, paper and cardboard

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet     Lliures de residus     Millorem Sant Vicenç

Anuncis